Työhyvinvointikysely antaa vinkkiä mistä alkaa

Työyhteisöihin pursuaa erilaisia kyselyjä kuinka asiat menevät ja niiden vastaaminen saattaa tuntua hukkaan heitetyltä ajalta. Ja sitä se onkin, mikäli vastauksien analysointiin ei käytetä aikaa yhdessä vastaajien kanssa.

Työhyvintointikysely tuottaa organisaation johdolle tietoa organisaation toimivuudesta ja myös koko henkilöstölle kokonaiskuvan työyhteisön tilasta. Ensimmäisellä kerralla usein esiin nousee muun muassa tiedon kulkuun liittyvät haasteet. Kuinka tähän voitaisiin kiinnittää paremmin huomioita, onko joku tie, jota ei vielä ole kokeiltu. Teknologisia ratkaisujakin tulee markkinoille sitä vauhtia, ettei kukaan niitä ehdi kaikkia testaamaan. Yhteisessä keskustelussa ratkaisujen hakeminen vinkkaamalla sekä omien kokemusten jakamisella on usein ratkaiseva merkitys.

Esa Saarinen puhuu oheisessa videossa työn merkityksellisyydestä. Meistä jokainen voi muuttaa omaa toimintaansa siten, että muutos vaikuttaa sekä itseen että toiseen. Vaikka video on likemmäs tunnin mittainen, niin suosittelen kuuntelemaan sen vaikka kotimatkalla junassa.
Työhyvinvointikysely on yksi keino valita yhdessä mihin asioihin tartutaan ja missä aikataulussa ratkaisuja haetaan. Kysely kannattaa toistaa säännöllisesti esimerkiksi joka toinen vuosi, jotta vaikuttavuus saadaan myös esiin. Työn merkityksellisyyden kannalta tärkeää on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhömme ja kuinka työmme teemme. Toisten kanssa keskustellessa voi kokeilla, jos vaikka löytyisi uudenlainen tapa jutella ja osoittaa arvostusta toista kohtaa. Muutos voi lähteä liikkeelle hyvinkin pienin askelin. Sellaisin, jotka minä voin itse ottaa.

Teemme osana tätä koulutuskokonaisuutta myös työhyvinvointikyselyjä, jotka pohjaavat Työhyvinvoinnin laitoksen laatimaan työyhteisöindeksiin. Halutessa käytämme sitä myös koulutuksen pohjana.
 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Huomenna aloitetaan motivaatiosta!

Me voimme tehdä tän yhdessä vähän paremmin #Läsnätyö

Hyvinvointia ja jaksamista -webinaarit alkavat!